top of page
Open Site Navigation

Chính sách bảo hiểm vốn

1. Bảo hiểm vốn tới 50% (USDT)

Công thức tính: Tổng bảo hiểm vốn = Bảo hiểm vốn thông thường + Tri ân khách hàng thân thiết

1.1. Bảo hiểm vốn thông thường (tối đa 45%)

  • Số vốn từ $10k tới dưới $50k: 40% x (số dư đầu kỳ - số dư cuối kỳ)

  • Số vốn từ $50k tới dưới $200k: 42.5% x (số dư đầu kỳ - số dư cuối kỳ)

  • Số vốn từ $200k trở lên: 45% x (số dư đầu kỳ - số dư cuối kỳ)

1.2. Tri ân khách hàng thân thiết (tối đa 5%)

  • Áp dụng chung: 1% x (sồ kỳ đã đồng hành cùng DOUS) x (số dư đầu kỳ - số dư cuối kỳ)

Ví dụ: Đầu ký quý khách có $100k đầu tư và số dư cuối ký của quý khách còn $60k và quý khách đã đồng hành cùng DOUS 2 kỳ.
Quý khách sẽ nhận lại số tiền = 0.425 * ($100k - $60k) +  0.01 * ($100k - $60k) * 2 = $17,800

2. Điệu kiện khi quý khách tham gia bảo hiểm vốn:

  • Tuân thủ đăng ký tài khoản theo hướng dẫn của DOUS.

  • Chỉ sử dụng tài khoản theo cược giả định của chúng tôi.

  • Sử dụng thiết bị PC/Laptop mới và mạng 4G mới, không sử dụng thiết bị và mạng này cho mục đích nào khác.

  • Không tham gia bất kỳ khuyến mãi nào.

  • Không sử dụng dữ liệu DOUS vào các mục đích khác.

  • Cần xác nhận thông tin cá nhân.

Tất cả thanh toán sẽ được gửi qua ví USDT (mạng BSC-BEP20) của quý khách vào ngày mùng 10-15 của tháng kế tiếp, nếu trùng vào ngày nghỉ lễ thì sẽ được chuyển vào ngày làm việc tiếp theo.

Mọi quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra bởi DOUS.

bottom of page